Z ostatniej chwili

3 strategie mające na celu zmniejszenie obecności pracowników poprzez zapobieganie wypaleniu

Wyobraź sobie, że wstajesz rano i czujesz się zupełnie bez motywacji, by iść do pracy. To był trudny tydzień, praca piętrzyła się w górę, i można zrobić z dnia wolnego, aby odświeżyć swoje baterie, ale czujesz, że trzeba iść, ponieważ jest zbliżający się termin, a ty jesteś jedyną osobą z odpowiednimi umiejętnościami do pracy. To jest początek presenteizmu. Idziesz do pracy, ale czujesz, że nic nie idzie zgodnie z planem. Zauważasz, że popełniasz błędy z powodu braku koncentracji, a nawet interakcja ze współpracownikami jest dla ciebie jak zadanie. Walczysz do końca dnia, wiedząc, że jutro będziesz musiał przejść przez tę samą harówkę. Myślisz, że może powinieneś jutro zadzwonić do chorego, ale obawiasz się, że możesz zawieść swoich współpracowników, a zadzwonienie do chorego może zranić twoje szanse na otrzymanie tego awansu, na który tak ciężko pracowałeś. Postanawiasz wytrwać wbrew swojemu lepszemu osądowi. Czy brzmi to dla ciebie znajomo, czy znasz kolegę, który tego doświadczył? Wtedy ty, lub twój kolega, padniesz ofiarą presenteizmu. Według laika, presenteizm jest w pracy, ale nie jest w stanie w pełni funkcjonować z powodu choroby lub stanu zdrowia. Badanie przeprowadzone przez GCC Marketing wykazało, że podczas gdy pracownicy byli nieobecni w pracy średnio przez cztery dni w roku, przyznali się oni do braku produktywności w pracy przez 57,5 dnia każdy. Nie jest więc dziwne, że obecność w pracy kosztuje USA do 150 miliardów dolarów rocznie. Podczas gdy kosztowny problem sam w sobie, pozostawiona bez kontroli presenteizm może spowodować wypalenie się pracowników - gdy chroniczny stres prowadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego. Wypalenie powoduje, że pracownicy tracą motywację i odrywają się od swojej pracy. To z kolei może prowadzić do krótkoterminowych, a nawet długoterminowych roszczeń z tytułu niezdolności do pracy (które kosztują firmy amerykańskie ~ 550 miliardów dolarów rocznie). Według grupy roboczej APEC ds. zdrowia, skumulowany globalny wpływ chorób psychicznych w kategoriach utraconych wyników ekonomicznych w latach 2011-2030 wyniesie 16,3 bln USD. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nauczyli się dostrzegać, kiedy pracownik może mieć ochotę na przewrócenie się przez tę krawędź i nauczyli się, jak zapewnić wsparcie, aby je z powrotem wciągnąć. W szczególności przyjrzymy się temu, jak zapobiegać wypaleniu pracowników, aby rozwiązać problem ich obecności. Zajmiemy się tym: Wdrażanie strategii wykrywania wypalenia zawodowego i presenteizmu Kształtowanie miejsca pracy, które może skutecznie radzić sobie z absencją. Usuwanie zasad promujących presenteizm Jak zawsze, stanowisko to opiera się na ponad 30 opracowaniach na temat wypalenia zawodowego, presenteizmu i zapotrzebowania na pracę, pochodzących z dziedziny psychologii zdrowia i psychologii organizacji. źródło - pinterest.com Szybkie odświeżanie informacji o wypaleniu Nie może dziwić, że w dzisiejszych czasach oczekujemy od naszych pracowników coraz więcej. Od jednodniowej wysyłki (lub nawet jednodniowej), do całodobowej obsługi klienta, istnieje stała potrzeba, aby pracownicy byli na palcach. Nawet w przypadku usług innych niż 24/7, zaangażowanie i frekwencja odgrywają ważną rolę w ocenie wyników. Zewnętrzna ankieta Deloitte z roku 2015 wykazała, że jedna trzecia pracowników nie czuje się komfortowo biorąc urlop. Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej pracowników jest wypalonych. Zanim zajmiemy się problemem wypalenia zawodowego, najpierw należy krótko odświeżyć informacje na temat tego, czym dokładnie jest wypalenie. Z technicznego punktu widzenia, wypalenie jest syndromem, który składa się z trzech różnych części: Wyczerpanie emocjonalne - kluczowy element, charakteryzujący się zmęczeniem psychicznym i wyczerpaniem emocjonalnym Uczucie depersonalizacji (tj. cynizmu) Świadomość zmniejszonych osiągnięć osobistych Wyczerpanie emocjonalne samo w sobie pozwala przewidywać dalsze problemy zdrowotne, ale także niekorzystne wyniki organizacyjne, takie jak słaba wydajność pracy, zamiary rotacji, a nawet może prowadzić do niebezpiecznych warunków pracy. źródło - huffingtonpost.co.uk Wyczerpanie emocjonalne i model zasobów popytu na pracę: Zgodnie z modelem zasobów związanych z zapotrzebowaniem na pracę, każde środowisko pracy ma swój własny zestaw czynników, które wpływają na nasze zdrowie i motywację, nazywanych zasobami pracy i zapotrzebowaniem na pracę. Zasoby pracy to zazwyczaj to, co pracownicy postrzegają jako pomocne aspekty fizyczne, społeczne lub organizacyjne pracy. Są to zasoby, które pomagają pracownikom w osiąganiu ich celów, zmniejszaniu zapotrzebowania na pracę oraz stymulowaniu rozwoju osobistego i rozwoju. Przykłady obejmują wsparcie socjalne ze strony współpracowników, konstruktywną informację zwrotną od przełożonych lub autonomię w planowaniu własnego obciążenia pracą. Z drugiej strony, wymagania związane z pracą odnoszą się do tego, co pracownicy postrzegają jako fizyczne, psychologiczne lub organizacyjne aspekty pracy, które wymagają trwałego wysiłku fizycznego lub psychologicznego. Przykładem może być praca fizyczna (np. podnoszenie ciężarów), duża presja pracy, konflikty z kolegami lub klientami, czy też pojawiające się poczucie braku bezpieczeństwa pracy. W modelu stwierdza się, że wysokie wymagania związane z pracą wyczerpują zasoby psychiczne i fizyczne pracowników, a tym samym mogą prowadzić do złego stanu zdrowia. Należy pamiętać, że te wymagania nie muszą być negatywne, ale mogą przekształcić się w stres związany z pracą, gdy wymagają one dodatkowego wysiłku, zanim pracownik odpowiednio otrząsnął się z poprzednich zdarzeń w pracy. Obecność w pracy, zmęczenie i "spirala strat" do wypalenia Krótko mówiąc, obecność w pracy pomimo warunków zdrowia psychicznego lub fizycznego, które utrudniają bycie produktywnym - prowadzi do zmniejszenia energii do sprostania wymaganiom pracy, co prowadzi do nagromadzenia się wymagań pracy, co z kolei prowadzi do zmęczenia psychicznego i zmniejszenia energii do sprostania tym wymaganiom. Oznacza to, że presenteizm zamyka pracowników w spirali strat. Jeśli nie zostanie przerwany, pracownik będzie nadal angażował się w większą presenteizm, aż do momentu, gdy zostanie wypalony. Jeśli więc chcemy zapobiec wypaleniu się pracowników, dobrym miejscem na początek jest przerwanie tego cyklu poprzez ukierunkowanie się na wcześniejsze wystąpienia presenteizmu. źródło - news.efinancialcareers.com Jak przeciwdziałać presenteizmowi, aby zapobiec wypaleniu się pracowników Więc jak możesz pomóc zatrzymać spiralę strat? Najpierw przyjrzymy się temu, jak rozpoznać oznaki presenteizmu i wypalenia. Następnie przyjrzymy się strategiom, które należy wdrożyć na poziomie zespołu, aby skutecznie radzić sobie z absencją. Na koniec przyjrzymy się temu, jak zastąpić strategie zachęcające do obecności. źródło - business2community.com Spot signs of presenteeism and burnout Poznaj te oznaki. Starając się wykryć oznaki presenteizmu, należy pamiętać, że pracownicy angażują się w presenteizm, aby sprostać wysokim wymaganiom związanym z pracą. Pierwszym krokiem, kiedy oczekujesz, że pracownik angażuje się w presenteizm, jest więc poszukiwanie oznak, które wskazują, że pracownik ma trudności z nadążaniem za tempem pracy. Może się to różnić w zależności od pracownika, ale generalnie należy szukać oznak świadczących o tym, że pracownik ma trudności z nadążaniem za pracą: Popełnianie większej ilości błędów niż zwykle Wykonywanie pracy o niskim standardzie Niska wydajność Brak dbałości o wyniki Przychodzenie późno/ wcześnie na urlop I odwrotnie, brak przerwy na lunch/ długi czas pracy Praca w czasie choroby Wyglądanie na zmęczonego/ wyczerpanego Kierownicy linii szkoleniowej dostrzegają pierwsze oznaki problemów ze zdrowiem psychicznym i zapewniają im szkolenie w zakresie nawiązywania kontaktów z pracownikami, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Im szybciej zauważysz, tym większa jest szansa na poprawę negatywnych skutków. Obserwuj ludzi, którzy wiążą swoją tożsamość z pracą, i rozważ anonimowe ankiety. Pomimo tego, że ludzie mogą bezkrytycznie angażować się w presenteizm, wydaje się, że osoby, które opierają swoją samoocenę na indywidualnych osiągnięciach, mają zwiększone ryzyko. Ten nacisk na indywidualność i osiągnięcia wydaje się być bardziej powszechny wśród młodych pracowników. Okazało się na przykład, że jest to główny czynnik powodujący wzrost problemów związanych ze stresem i zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi w Szwecji. Nawet jeśli nie zauważysz żadnych wyraźnych oznak w swoim wydziale, dobrym pomysłem może być zmierzenie obecności w swoim wydziale za pomocą anonimowej ankiety, takiej jak Stanford Presenteeism Scale-6. Pracownicy mogą być skłonni przyznać, że zmagają się anonimowo, nawet jeśli czują się nieswojo, robiąc to osobiście. Jeśli wyniki badań wskazują, że presenteizm rzeczywiście stanowi duży problem wśród pracowników, dobrym pomysłem może być skupienie się na aspektach związanych z miejscem pracy, które mogą zmniejszyć chęć pracownika do zaangażowania się w presenteizm. Źródło - uitp.org Tworzenie miejsca pracy, które może skutecznie poradzić sobie z absencją Badania pokazują, że brak wsparcia (np. ze względu na szczupły personel lub wysoko wyspecjalizowane umiejętności) oraz zakres, w jakim praca musi być nadrobiona po powrocie z wolnego czasu, odgrywają ważną rolę w tym, dlaczego pracownicy angażują się w presenteeism. Kiedy pracownicy czują, że praca piętrzy się w górę, są bardziej skłonni przychodzić do pracy, kiedy są chorzy. Naszym głównym wyjściem z tej sytuacji powinno być: 1. Sprawić, by pracownicy byli zastępowalni Wykorzystać rozwój kariery zawodowej jako narzędzie zwiększania wiedzy w swoim zespole. Niech pracownicy okresowo zmieniają role w zespole. Pozwól współpracownikom doświadczyć lub zaangażować się w zadania, których normalnie by nie wykonali. Oprócz umożliwienia pracownikom rozwoju pod względem autorytetu (np. na stanowiskach kierowniczych), zachęcaj ich do rozwoju merytorycznego, pozwalając im na poszerzenie ich zestawu umiejętności (np. rozwój poziomy). Poza zapewnieniem pełnego funkcjonowania zespołu, nawet jeśli jego członek jest niedostępny, wykazano, że oferowanie możliwości rozwoju zmniejsza zarówno absencję, jak i presenteizm, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa pracy. 2. Umożliwienie pracownikom większej swobody w wykonywaniu pracy Umożliwienie pracownikom większej swobody w wykonywaniu zadań zmniejsza zapotrzebowanie na pracę, ponieważ będą oni mieli większą kontrolę nad obciążeniem pracą w danym momencie. Co więcej, oprócz zmniejszenia presenteizmu, dane pokazują, że pracownicy biorą mniej dni chorobowych, kiedy są w stanie kontrolować swoje zadania w pracy. 3. Bądź uważny i przystępny, zwłaszcza w okresach dużego obciążenia pracą Kiedy zauważysz u pracownika oznaki presenteizmu, ważne jest, aby się nimi zająć. Pokaż swoją troskę. Poświęć czas na rozmowę z pracownikiem o tym, co go niepokoi i jak możesz mu pomóc. Jeśli chcesz dbać o dobre samopoczucie swoich pracowników, ważne jest również, aby pozostać w kontakcie z nimi. Zorganizuj cotygodniowe spotkanie podczas lunchu z grupą roboczą, na którym pracownicy będą mogli przedstawić swoje problemy. Rozmawiaj otwarcie o własnych zmaganiach. Pozwalając sobie na bycie podatnym na zagrożenia, zwiększasz szansę, że Twoi pracownicy również będą mieli taką możliwość. źródło - hardysmith.com Usuń zasady promujące presenteizm Wreszcie, istnieją pewne wspólne praktyki promujące zachowania związane z presenteizmem u pracowników. Te punkty aktywacji wynikają zazwyczaj z nadawania priorytetu efektywności w okresach dużej presji pracy oraz z nadmiernej kontroli zwolnień lekarskich. Ustalenia dotyczące czasu pracy. W szczególności, wydaje się, że presenteizm jest bardzo wrażliwy na ustalenia dotyczące czasu pracy. Presenteizm zwiększa się zazwyczaj w następujących przypadkach: niedopasowanie pożądanego i faktycznego czasu pracy, praca w systemie zmianowym lub okresowym, długie tygodnie pracy, a nawet stałe tygodnie pracy w pełnym wymiarze godzin. Oczywiście różne ustalenia dotyczące czasu pracy są potrzebne dla różnych modeli biznesowych, ale zaleca się, aby starać się minimalizować pracę w godzinach nadliczbowych. Podczas gdy praca w godzinach nadliczbowych może prowadzić do pewnych krótkoterminowych zysków, koszt presenteizmu przeważa nad korzyściami wynikającymi z mniej efektywnej pracy. W przypadku konieczności uciekania się do pracy w godzinach nadliczbowych, zaleca się, aby w następnym tygodniu zrekompensować to zmniejszoną liczbą godzin nadliczbowych. Polityka zwolnień lekarskich. Ponadto, polityka kontroli absencji chorobowej (tj. zwolnienia lekarskie) wymaga na przykład, aby każdy dzień chorobowy był potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub aby dni chorobowe musiały być uzupełnione o wyższy poziom presenteizmu. Ludzie mają zazwyczaj różne powody, które uniemożliwiają im pójście do lekarza lub nadrobienie wolnego. Chociaż wymaga to większego zaufania do pracowników, wydaje się, że jeśli pracownicy są uprawnieni do 3 płatnych dni chorobowych/rok, bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego, będą pracować rzadziej w czasie choroby. Co ciekawsze, polityka ta nie prowadzi do wyższego poziomu zachorowań/absenteeism. Wykorzystaj 3 strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu poprzez przeciwdziałanie presenteizmowi pracowników Wypalenie może być dużym kosztem dla Twojej organizacji i samopoczucia pracowników. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wypaleniu się pracowników. Aktywnie identyfikując presenteizm i opracowując praktyki, które go zniechęcają, możemy ograniczyć wypalenie pracowników. Po prostu upewnij się, że tak jest: Dostrzec oznaki presenteizmu pracowników poprzez: Zwracanie uwagi na pracowników wysokiego ryzyka i korzystanie z anonimowych ankiet, takich jak SPS-6, aby ocenić presenteeism w swoim dziale Stworzenie miejsca pracy, które może skutecznie poradzić sobie z absencją: Zapewnienie zastępowalności pracowników Umożliwienie pracownikom większej swobody w wykonywaniu swojej pracy Bycie uważnym i przystępnym, zwłaszcza w okresach dużego obciążenia pracą Usunięcie zasad promujących presenteeism przez: Handel wydajnością dla dobra pracowników Umożliwienie pracownikom nie zadawania pytań - płatna absencja chorobowa Jeśli masz pracowników, którzy doświadczają problemów z wypaleniem się, zapoznaj ich z naszym obszernym stanowiskiem na temat wychodzenia z wypalenia.

O nas

logo-footer

Grupa terapeutów zajmująca się nałogami. Portal poświęciliśmy niebezpiecznemu zjawisku pracoholizmu, które w XXI wieku zbiera coraz to większe żniwo. Kiedyś to nam ktoś pomógł, teraz z naszej wiedzy korzystają inni.

Często czytane

Kontakt
Charakterystyka pracoholików
Dlaczego wypoczynek w pracy jest tak ważny?

Świeże newsy branżowe

Bath Salts, DEA Ban i uzależnienie
Stereotypowa narkomanka zmieniła się
Whitney Houston: Śmierć otoczona kontrowersjami i nadużywaniem substancji
Wszelkie prawa zastrzeżone dla partnerstwodlapracy.pl