Z ostatniej chwili

Trzy cytaty do łatwego definiowania przywództwa

Zdefiniowanie przywództwa jest niezwykle ważne, ale również niezwykle trudne. Często ludzie działają pod różnymi definicjami przywództwa. Googlowanie i szukanie definicji może tylko bardziej dezorientować. Możesz nawet uciec się do szukania cudzysłowów przywództwa sławnych ludzi, aby spróbować samemu poskładać definicję. Zapewnimy Ci kilka prostych cytatów, które pomogą Ci zdefiniować przywództwo, które możesz praktycznie włączyć do swojego codziennego życia.

Nasz sposób pomocy w zdefiniowaniu przywództwa można podsumować w tych trzech cytatach:

 • "Bring people together"
 • "Ułatwiaj nie dyktować"
 • "Manage the Chaos"

Jak zawsze, nasz zespół psychologów przeczesał dziesiątki prac naukowych z dziedziny psychologii, neurobiologii, kognitywistyki, zarządzania, zachowania organizacyjnego, ekonomii behawioralnej i etyki stosowanej, aby udzielić naszym badaniom wskazówek i pomóc Ci rozwinąć motywacyjny styl przywództwa.

Nauka o definiowaniu przywództwa

Te trzy cytaty na temat przywództwa uzupełniają się z kluczowymi umiejętnościami przywódczymi krytycznymi dla zdefiniowania przywództwa i pomagają wyjaśnić innym, co przywództwo oznacza dla Ciebie i jak się z nim obchodzisz. Zdefiniowanie przywództwa w ten sposób zakorzenia się w zwinnym stylu przyw ództwa, który staje się popularny na całym świecie. Duże firmy i organizacje, takie jak Google i Barclays Bank, wdrażają niektóre z tych strategii i pomagają swoim liderom rozwijać styl przywództwa agile. Ramy agile opierają się na Teoria złożoności w nauce.

Teoria złożoności to badania prowadzone w kilku różnych dziedzinach nauki, takich jak biologia, fizyka, psychologia, kognitywistyka i sztuczna inteligencja. Główny nacisk kładzie się na badanie chaotycznych środowisk, które tworzą samoorganizujące się systemy. Samoorganizacja Oznacza to, że w obrębie grupy lub systemu wyłania się ogólny porządek w czasie i przestrzeni danego systemu, który wynika ze zbiorowych interakcji jego poszczególnych składników.

Systemy samoorganizujące się niekoniecznie są pozbawione hierarchii, ale po prostu ogólna funkcja grupy jest tworzona w taki sposób, że hierarchia nie jest głównym składnikiem grupy. To jest model, do którego należy dążyć w swoich organizacjach i zespołach.

Czy samoorganizowanie się może naprawdę działać?

Samoorganizacja to sytuacja, gdy w obrębie grupy w wyniku zbiorowych interakcji poszczególnych członków/komponentów grupy wyłania się ogólny porządek w czasie i przestrzeni danego systemu. Systemy samoorganizujące się i samoorganizujące się występują spontanicznie w naturze. Na przykład: komórki, fale oceaniczne, różnorodność ekologiczna, wzorce pogodowe, a nawet muzyka jazzowa - wszystkie te elementy mają tendencję do tworzenia uporządkowanych wzorców w czasie. Ten porządek z kolei często prowadzi do bardziej optymalnego, wzajemnie powiązanego funkcjonowania.

Na przykład, jedno z badań koncentrowało się na koordynacji pomiędzy improwizowanymi muzykami jazzowymi. Pary lub grupy muzyków zostały poproszone o improwizowanie w celu stworzenia muzycznej harmonii. W różnych próbach eksperymentatorzy zabierali uczestnikom kluczowy element informacji. W jednej z prób uczestnicy nie mogli się zobaczyć i musieli polegać wyłącznie na dźwiękach. W innej próbie uczestnicy nie mogli się słyszeć nawzajem i musieli koordynować swoje działania w oparciu o same bodźce wizualne. Niezależnie od tego, jakie ograniczenia nakładano na muzyków, potrafili oni koordynować i synchronizować swoją muzykę. Pokazuje to, że systemy, które są ustawione do samoorganizacji, mogą pokonać przeszkody i zewnętrzne ograniczenia, aby pozostać autonomicznymi.

Przekładanie cytatów na działania na rzecz skutecznego przywództwa

Zdefiniowanie przywództwa za pomocą cytatów z przywództwa jest naprawdę łatwym sposobem na zapamiętanie i wyjaśnienie, jak się prowadzi i co to znaczy być liderem. Jednak te cytaty z przywództwa nie definiują jeszcze przywództwa w funkcjonalny sposób. Wyjaśnimy, jak te cytaty przekładają się na działania, które możesz podejmować na co dzień, więc definiujesz przywództwo zarówno za pomocą czynów, jak i słów.

 1. "Zbierz ludzi razem"
  • Oznacza to, że powinieneś tworzyć zróżnicowane zespoły
 2. "Ułatwiaj nie dyktować"
  • oznacza, że powinieneś być trenerem, a nie ćwiczyć siły.
 3. "Manage the Chaos"
  • oznacza promowanie autonomii grupy i kierowanie chaosu produkcyjnego

"Zbieraj ludzi" poprzez wybór członków zespołu o różnych umiejętnościach

Łączenie ludzi jest kluczowym czynnikiem dla każdego, kto definiuje przywództwo. Włączenie członków zespołu o zróżnicowanych umiejętnościach pomaga stworzyć środowisko, które jest wzajemnie powiązane i koncentruje się na uczeniu się od siebie nawzajem. Zapewnienie, że każda podgrupa ma zróżnicowany zestaw doświadczeń i umiejętności pozwala na wymianę pomysłów z różnych perspektyw.

W teorii ekonomii nazywa się to tworzeniem gospodarki uczącej się. Każdy projekt wymaga zintegrowanego, wyuczonego podejścia, w którym wszyscy stale uczą się od siebie nawzajem. Podstawowa koncepcja polega na tym, że praca i uczenie się są zintegrowane, tak aby dla każdego pod-celu istniał ciągły proces motywacji i aktywności.

Jeśli masz możliwość wyboru swojej grupy, to jest to być może najważniejsza część. Chcesz mieć pewność, że każdy ma swoją rolę, która jest niezbędna do tego, aby system działał. Jeśli chodzi o Twój ogólny projekt, idealnym rozwiązaniem jest stworzenie grupy składającej się z 12 lub więcej osób, która będzie prowadzić sesje burzy mózgów i dyskusje na temat rozwiązywania problemów, ponieważ badania wykazały, że większe grupy opracowują bardziej kreatywne i innowacyjne rozwiązania.

Taka wielkość grupy pozwala na przydzielanie zadań podgrupom, które wykonują konkretną ekspertyzę w ramach projektu. Upewnij się, że tworzysz zróżnicowane grupy podprojektowe! Grupy od trzech do pięciu osób najlepiej nadają się do małych podprojektów, ponieważ większe grupy ryzykują błądzenie społeczne lub gdy niektórzy członkowie grupy stają się "wolnymi ładowarkami" i nie wkładają swojego wkładu w pracę.

Rozdzielenie większego celu na mniejsze projekty, które mogą być realizowane przez różne podgrupy, jest najbardziej efektywnym sposobem na stworzenie połączonej sieci. Chcesz mieć pewność, że wszystkie podgrupy i podprojekty polegają na sobie nawzajem, aby osiągnąć cel grupy.

Na przykład, jeśli próbujesz wymyślić nową kampanię marketingową dla produktu, dobrze byłoby mieć co najmniej jedną osobę, która wyróżnia się w następujących obszarach: marketing cyfrowy, prognozowanie ekonomiczne, media społecznościowe, rozwój produktu, projektowanie graficzne, projektowanie interfejsu użytkownika i obsługa klienta. Możesz mieć podgrupę, której celem będzie wymyślenie nowego hasła kampanii. Można by pomyśleć, że osoby zajmujące się marketingiem społecznym i cyfrowym mogą być jedynymi istotnymi osobami, które mogą tu pomóc. To jest błąd!

Osoba zajmująca się obsługą klienta zapewnia wgląd w to, co mówią Twoi konsumenci, jakie są ich skargi lub jakie są ich ulubione funkcje, dzięki czemu możesz wykorzystać to, co czyni Twoją markę lub produkt wyjątkowym. Albo projektant interfejsu użytkownika może pomóc grupie zrozumieć, jak to jest używać produktu, lub co sprawia, że projekt jest wyjątkowy.

Chcesz zróżnicowaną grupę, która ma wielu różnych ludzi razem. Aby projekt odniósł sukces, każdy musi połączyć swoją część projektu. Twoim zadaniem jest tworzenie możliwości i pomaganie w ich łączeniu. Każdy dobry lider jest w stanie ułatwić współpracę i wcielić w życie cytat lidera "zbliżaj ludzi".

"Ułatwiaj nie dyktować", rozwijając coachingowy styl przywództwa

Ten cytat z przywództwa wymaga od ciebie zmiany nastawienia na bycie moderatorem, a nie dyktatorem, i zwiększenia zdolności do trenowania swojego zespołu. Twoja rola jako lidera zmienia się z autorytetu odgórnego na rzecz rzecznika i źródła współpracy. Wzmacniasz swoją pozycję i ustawiasz zespół w taki sposób, aby osiągnąć sukces, a nie być postrzeganym jako przeszkoda w osiąganiu celów grupy. To pokazuje zaufanie między tobą a członkami grupy, które jest niezbędne do utrzymania pozycji lidera.

Na przykład w sporcie, kiedy trener lub menadżer traci zdolność do łączenia się ze swoimi zawodnikami lub traci zaufanie, zespół cierpi zarówno z powodu morale, jak i wyników. Z drugiej strony, gdy zawodnicy są "chętni do przebicia się przez mur" dla swojego trenera, istnieje silniejsze źródło zaangażowania. Nie tylko zwiększy to Twoją zdolność do kontrolowania i przytłaczania grupy, ale także pozwoli grupie na zjednoczenie się w zaufaniu do Twoich umiejętności jako lidera.

W celu ułatwienia samoorganizowania się,

 • Podaj sugestie i przykłady, jak grupy mogą koordynować swoje działania. Upewnij się, że grupy wiedzą, że mogą zmieniać i dostosowywać swoje sugestie tak, aby uczynić to, co jest dla nich najlepsze.
 • Pozwólcie swojej organizacji rozwiązywać problemy i pracować wspólnie. Oznacza to, że podgrupy powinny czuć się upoważnione do zwoływania spotkań ze sobą, wglądu w zasoby zewnętrzne, stosowania strategii bez obawy przed zbyt ostrą krytyką oraz powinny być w stanie ukierunkować się na osiągnięcie ogólnego celu.
 • Na początku każdego projektu i podczas regularnych spotkań należy podkreślić, że członkowie zespołu powinni czuć się upoważnieni do zwoływania spotkań ze sobą i ze sobą nawzajem. Przypomnij im, że spotkania nie muszą dotyczyć zakończonych projektów, ale mogą być to sesje burzy mózgów, rozwiązywania problemów lub szukania głosów sprzeciwu i krytyki, aby mogli złapać wszelkie rażące błędy.

Zdefiniowanie przywództwa w ten sposób pomoże Ci lepiej zrozumieć swoją rolę jako lidera. Przez większość czasu uważasz, że powinieneś sprawować władzę lub dyktować, jak coś zrobić. Jest to podejście odgórne i dość tradycyjne, służące definiowaniu przywództwa. Chcesz przełamać ten stereotyp i być liderem, który może ułatwiać zmiany, inspirować zespół i skłaniać wszystkich do tego, co najlepsze.

"Zarządzaj Chaosem" poprzez promowanie autonomii grupy za pomocą produktywnego chaosu.

Bardzo często słyszy się, że powinieneś "promować autonomię" swoich pracowników; w rzeczywistości jest to jeden z najczęstszych cytatów dotyczących przywództwa, ale co to tak naprawdę oznacza?

Oto dwa błędne przekonania na temat tej mantry:

 1. KRZYWDA: Udzielać autonomii jednostkom.
  PRAWO: Skup się na promowaniu autonomii grupy.
 2. WRONG: Zrezygnować z kontroli i kierowania.
  RIGHT: ZREZYGNOWAĆ Z KONTROLI I KIEROWANIA: Zrezygnowanie z kontroli może prowadzić do problemów ze zbyt dużą liczbą liderów i zbyt dużą ilością głosów w pomieszczeniu. Zamiast tego skoncentruj się na kierowaniu grupą, a nie na jej dyktowaniu.

Właściwa promocja autonomii jest sztuczką, a my wyjaśnimy, co tak naprawdę oznacza uczynienie grupy "samoorganizującą się" i promowanie autonomii zespołu, a nie tylko poszczególnych członków. Wielu liderów może obawiać się, że grupy mogą stać się niezorganizowane, nie skoncentrowane i bezproduktywne. To jest w porządku! Chaos jest krytyczny dla samoorganizacji.

W teorii złożoności nazywa się to stochastycznością. Stochastyczność oznacza po prostu poziom chaotycznej przypadkowości w podejściu lub działaniach grup. Początkowo, gdy grupa próbuje się samoorganizować, walczy o właściwą koordynację swoich działań w kierunku celu grupowego. Ale to pozwala im zrozumieć, co nie działa.

W teorii uczenia się jest to etap nazywany prototypowaniem, w którym grupy stosują metody prób i błędów, aby ustalić, jak wspólnie osiągnąć główny cel. Badania wykazały, że jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na stworzenie spójności i kreatywności grupy. Pozwala im to dowiedzieć się, co robi, a co nie.

Oto kilka konkretnych wskazówek, jak rozpoznać produktywny chaos i jak nim zarządzać:

 1. Kiedy widzisz, że coś nie działa, powiedz coś! Zrób sugestie, jak rozwiązać problem lub sprawić, by coś działało lepiej, ale pamiętaj, by podać wiele przykładów . Podanie wielu przykładów pokazuje, że nie dyktujesz grupie, co ma robić, ale angażujesz się w proces współpracy. Daje to grupie możliwość wyboru sposobu działania poprzez łączenie, dostosowywanie lub odrzucanie wielu sugestii.
 2. Bądźcie na bieżąco z tym, co robią wszyscy. Wydaje się to naprawdę intuicyjne, ale trzeba to robić we właściwy sposób. Pomyślcie o sobie jak o nauczycielu sztuki. Dajesz im ogólny cel (np. namalowanie pejzażu), ale to oni określają, jak wygląda pejzaż, skąd pochodzi i jak tworzą gotowy produkt. Podobnie jak nauczyciel sztuki, codziennie sprawdzajcie w każdej podgrupie projektowej i po prostu zwracajcie uwagę na to, co robicie. Nie musisz za każdym razem komentować, tylko mieć pewność, że wiesz.

  To może pomóc w treningu każdej podgrupy. Możesz odnieść się do innej podgrupy, która ma podobny pomysł, lub próbuje rozwiązać podobny problem i możesz zasugerować współpracę między grupami. Upewnij się, że nie wymagasz ciągłych aktualizacji lub raportów, albo oczekujesz gotowych produktów.
 3. Porozmawiaj o postępach i procesie. Upewnij się, że co drugi tydzień (co pół tygodnia) odprawiasz cały zespół, aby porozmawiać o procesie i postępach. Nie skupiaj się tylko na postępach, ale rozmawiaj o wyzwaniach i problemach oraz o tym, jak zespół je pokonał. Jest to również miejsce dla Ciebie, jako lidera, do poszukiwania informacji i zasobów w Twojej grupie.
 4. Wyważajcie więzi i pracę. Upewnij się, że zachęcasz zespół do nawiązywania więzi poza pracą, może zrób sobie wieczór, podczas którego napijesz się drinka lub zjedzesz lunch w grupie. Pomoże to zapewnić, że zespół będzie miał trochę czasu na budowanie więzi.
 5. Trener przez kwestie interpersonalne. Kiedy grupa ugrzęźnie w sprawach interpersonalnych lub problemach komunikacyjnych, zaoferuj, że przyjdziesz i zobaczysz, jak pracują razem. Bądź częścią podgrupy i pomóż im się skoncentrować, zadając konkretne pytania i odwołaj się do celów projektu lub wartości zespołu.
 6. Bądźcie proaktywni i nie reagujcie. Przyjrzyj się swojemu zespołowi i zastanów się, kiedy przerwa w pracy lub poważna przeszkoda może ich wykoleić. Spróbuj odciąć się od tego lub zorganizuj sesję strategiczną dla całego zespołu dotyczącą tego, jak sobie z tym poradzić. Jeśli zobaczysz, że członek drużyny walczy lub nie ciągnie swojej wagi, poproś o rozmowę przy kawie lub lunchu i zamelduj się. Często ich zachowanie jest symptomem czegoś innego. Jest to dobry moment na pokazanie swojej inteligencji emocjonalnej i siły jako lidera.
 7. Kiedy ludzie się rozpraszają, łączcie ich z problemem. Jeśli zauważysz, że ludzie rozpraszają się w swoich podgrupach, to może to być dobry moment, aby przyjść do nich z problemem, który ty, jako lider, masz z projektem. Zmuś ich do burzy mózgów i pomyśl o projekcie jako całości. Albo poświęć im trochę czasu na przeprowadzenie jednego z twoich pomysłów. Stworzy to otwarte forum wymiany pomysłów i pomoże Ci ponownie skoncentrować się na projekcie jako całości.

Wzajemne powiązania między podgrupami zmuszają grupy do ciągłego koordynowania i uczenia się o sobie nawzajem. Ciągłe uczenie się i innowacyjna atmosfera pozwalają członkom zespołu na wspólną pracę i wspólne wprowadzanie innowacji w ramach projektów. Ramy stwarzają środowisko zaufania wśród liderów i ich podwładnych, co jest kluczowe dla określenia zdolności i umiejętności przywódczych. Często zdarza się, że zespoły są sfrustrowane przez liderów, którzy zarządzają w skali mikro i są zbyt wytrzymali. Kiedy pozwala się grupom na samoorganizację, stają się one wzajemnie inspirujące i wzmacniające. Ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane, pojawia się odczuwalna presja, aby zakończyć zadanie i pracować razem. Efekt samoregulacji pozwala skupić się na innych aspektach projektu, a nie na tym, aby ludzie dotrzymywali terminów i rozwiązywali konflikty interpersonalne.

Ten cytat na temat przywództwa pomoże Ci zrozumieć, że lider jest bardziej pracowitym pracownikiem niż dyktatorem. Nie chcesz być tym, który tłumi kreatywność lub jest główną przeszkodą w uzyskaniu nowego, innowacyjnego produktu. Chcesz mieć pewność, że definiujesz przywództwo w sposób, który nie tylko pomaga Ci prowadzić grupę, ale także ułatwia najlepszą pracę w Twoim zespole.


Zapisz trzy cytaty z przywództwa, aby łatwo zdefiniować przywództwo

Zdefiniowanie przywództwa może być naprawdę trudne. Wydaje się, że wszyscy wiedzą, jak używać słowa "przywództwo", ale nikt nigdy nie wydaje się być dobry w definiowaniu przywództwa. Pomogliśmy Ci to zrobić, definiując przywództwo za pomocą łatwych do zapamiętania cytatów, a także określając, jak przekształcić te cytaty w działania, które możesz robić na co dzień jako lider.

Zdefiniowanie przywództwa może być rozumiane jako

 • "Zbieraj ludzi" poprzez tworzenie zróżnicowanych zespołów i kultywowanie różnorodnych umiejętności.
 • "Ułatwiaj nie dyktować" poprzez rozwijanie mentalności trenerskiej w swoim zespole
 • "Zarządzaj Chaosem" poprzez promowanie autonomii grupy i kanalizowanie chaosu produkcyjnego.

Tworzenie grupy o zróżnicowanych umiejętnościach i samoorganizacja może pomóc w rozwoju silnego zespołu. Tworząc środowisko do samoorganizacji swojego zespołu, dajesz mu autonomię. Dzięki temu możesz trenować swój zespół, a nie zarządzać nim w skali mikro. Pozwala to zespołowi rozwinąć poczucie własności pracy i stworzyć samoregulujący się system pracy.

Pamiętaj, że zdefiniowanie przywództwa jest trudnym zadaniem i możesz zostać poproszony o podanie cytatu z przywództwa, na którym opierasz swój styl przywództwa. Teraz możesz to łatwo zrobić, pamiętając o naszych trzech cytatach przywództwa, które definiują przywództwo zarówno z ładnym kąsem dźwiękowym, jak i ucieleśnionymi cechami i właściwościami.

O nas

logo-footer

Grupa terapeutów zajmująca się nałogami. Portal poświęciliśmy niebezpiecznemu zjawisku pracoholizmu, które w XXI wieku zbiera coraz to większe żniwo. Kiedyś to nam ktoś pomógł, teraz z naszej wiedzy korzystają inni.

Często czytane

Kontakt
Charakterystyka pracoholików
Dlaczego wypoczynek w pracy jest tak ważny?

Świeże newsy branżowe

Jak zwiększyć współpracę w Twojej kulturze organizacyjnej
Siła osobowości - ukryty składnik do lepszej oceny osobowości
Trzy cytaty do łatwego definiowania przywództwa
Wszelkie prawa zastrzeżone dla partnerstwodlapracy.pl